Yrityksen perustajalle

Yleiset ehdot:

 • oltava kannattavaa liiketoimintaa
 • riittävä ammattitaito
 • hakija on yritys, jonka pääasiallinen toiminta on liiketoimintaa (omistajanvaihdoksen valmistelutuki myös henkilölle)
 • tuen kohteena olevia toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin hakemus on vireillä
 • tuella on olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle
 • toimenpide sopii paikalliseen kehittämisstrategiaan
 • huomioi Elävä Kainuu Leaderin rahoituslinjaukset.
 
 

Paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle tuella saa olla korkeintaan vähäistä vaikutusta kilpailuun. Todentaminen:

 • riittävästi alueen ulkopuolista kysyntää
 • korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita
 • toimivat yritykset eivät kohtuudella pysty vastaamaan kysyntään.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen

 • hakijalla oltava Y-tunnus
 • hakijalla tai hakijan määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta
 • tavoitteena vähintään 10 000 € liikevaihto vuodessa
 • osa-aikaisuus: yritystoimintaan on käytettävissä  työaikaa keskimäärin 10 – 35 tuntia viikossa
 • voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kaudella 2023-2027
  • tukea ei voida myöntää, jos hakija saanut tukea päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • tarvitaan hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
 • vakioitu kertakorvaus 5 000 €.
 

Tuki on tarkoitettu:

 • ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan (viitekustannus 900 € /päivä)
 • pienimuotoisesti myös toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin, tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin, pienhankintoihin.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen

 • hakijalla oltava Y-tunnus, YEL sekä valmis liiketoimintasuunnitelma
 • hakijalla tai hakijan määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta
 • voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kaudella 2023-2027
  • tukea ei voida myöntää, jos hakija saanut tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • tavoitteena vähintään 15 000 € liikevaihto vuodessa
  • päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo vähintään yrittäjälle tai yhdelle työntekijälle.
 • voi saada starttirahan (TEM)
 • tarvitaan hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
 • vakioitu kertakorvaus 7 500 €.
 
Tuki on tarkoitettu
 • ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan (viitekustannus 900 € /pv)
 • pienimuotoisesti myös toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin, tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin,  pienhankintoihin.

Käynnistämis- ja/tai investointituen hakemisen valmistelu

 • hakijana luonnollinen henkilö tai mikroyritys Y-tunnuksella
 • voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kaudella 2023-2027
 • ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan (viitekustannus 900 € /pv)
  • kehittämistoimenpiteiden valmisteluun: liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelman laatimisen sparraamiseen
  • rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämiseen
 • vakioitu kertakorvaus 2 000 €.

Investointituki

 • 5 000 – 100 000 € kustannuksiin
 • mikroyritykselle, yrityksen koko max. 5 htv
 • investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä
 • aineellisiin investointeihin
  • rakennuksen hankinta (maapohjineen
  • rakentaminen ja remontointi (laajennus, merkittävä tason nosto)
  • koneet ja kalusto (ei korvausinvestointeja)
 • aineettomiin investointeihin
  • patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. aineeton käyttöomaisuus.
 • tukiprosentti määräytyy yrityksen sijainnin mukaan: harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu 40 %, muut alueet 30 %
  • Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alue on pääasiassa harvaan asuttua maasetutua ja ydinmaaseutua, vain Sotkamossa Kajaanin lähellä pieni alue muuta aluetta

Tuki energiainvestointeihin

 

 • harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun mikroyrityksille, yrityksen koko max 5  htv
 • yrityksen oman toimitilan tms. investointeihin, yrityksen omaan käyttöön tulevalle energialle
 • vain päätoimiseen yritystoimintaan
 • energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.
  • esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat, maalämpöinvestoinnit, säätöjärjestelmät
  • energiakatselmus ei ole välttämätön, mutta laskennalliset perusteet tuen myöntämiselle on esitettävä hakemuksessa
 • tuki 30 %, 5 000 – 100 000 euron kustannuksiin
  • Elävä Kainuu Leaderin linjaus: tukimaksimi 15 000 €/hanke 
 • tuki uusiutuvan energian tuotantoon 20 – 30 % toimenpiteestä riippuen (myytävä energia)
  • isommat investoinnit ELY:n kautta 20 – 50 % toimenpiteestä riippuen 

 

Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun

 • harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen valmisteluun
 • hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta
 • ei edellytä hakijalta Y-tunnusta
 • yrityskaupan ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana
 • tarvitaan hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
 • ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankintaan
 • vakioitu kertakorvaus laajuudesta riippuen 2 500 € tai 5 000 € (max. 5 000 euroa / hakija kaudella 2023-2027).
 

        Esimerkkejä toimenpiteistä:

  • yrityksen hinnan määritys
  • yrityskauppaneuvottelut
  • rahoituksen suunnittelu
  • verotukseen liittyvät asiat
  • kauppakirjojen valmistelu.

 

Kun suunnittelet hankettasi

Ole yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön jo idean alkuvaiheessa soittamalla tai laittamalla suunnitelmastasi taustatietoa sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!