hiljainen kansa, kesäkuva, Suomussalmen nähtävyys

Leader maaseutukehittämisohjelma on eurooppalainen ja näin ollen se on paikallinen ja kansainvälinen. Kansainvälinen toiminta on oiva keino uuden oppimiseen, uusien ideoiden ja ratkaisujen löytämiseen.

Sinustako kumppani?

Kansainvälisen hankkeen olennainen ominaisuus, että se toteutetaan sellaisten kumppanien kanssa, jotka sijaitsevat Suomen maan ulkopuolella. Ulkomaisten kumppanien löytäminen voi olla hyvin helppoa, mutta voi olla haastavan etsinnän tulos. Toisaalta Eurooppa on täynnä maaseudun toimijoita, jotka kipeästi etsivät yhteistyökumppaneita itselleen. Kukapa tietää, jospa joku etsii juuri Sinua!

Kumppani (Partner)

Kansainvälisessä hankkeessa tulee olla vähintään yksi kumppani Suomen ulkopuolelta ja vähintään yhden kumppanin tulee saada rahoitusta EU:nalueella rahoitetusta maaseudun kehittämisohjelmasta toimintalinjalta 4.
Kumppanin alueella siis on oltava Leader-ryhmä tai Leaderin tyyyppistä toimintaa. Yhteistyökumppani on oltava toimiva yhdistys, tai muu yhteisö tai yritys.

Kumppanuudessa täytyy olla vähintään 2 maata, mieluiten 3, mutta ei liian monta, koska hankehallinnointi tulee olemaan liian mutkikas.

Tärkeä, että kumppani sopii hankkeen aiheeseen ja on sellainen taho, jolta voi oppia ja jolle voi olla opiksi.

Liian erilaiset kulttuurit ja tavat vaikuttavat hankkeen käytäntöihin, toisaalta voivat olla hyvin antoisat toisilta oppimisen kannalta. Liian samankaltaisten kulttuurien välinen kanssakäyminen saattaa olla helppoa, mutta yhteistyön antimet voivat jäädä vähemmän mielenkiintoisaksi.

Mistä kumppani?

 • Aktivoi oma verkostosi!
 • Aiemmat kv-kontaktit ja suhteet, yhteistyöverkostosi kv-suhteet voivat herätä uuteen henkiin, jos esität heille uuden hankeideasi.
 • Katso asuinpaikkasi ystävyyskaupunkisuhteet ja -ystävyysseurat, heidänkin kautta voi löytyä uusi kontakti.
 • Maaseutuverkoston www.maaseutu.fi sivuilla jatkuvasti tiedotetaan partnerihauista.
 • Eurooppalaisen Maaseutuverkoston enrd.ec.europa.eu (European Network for Rural Development ) yhteydessä toimiva Contact Point toimiston kautta voit ilmoittaa hanke-ehdotuksesi tai löytää sieltä sinulle sopivia hankeaihioita. Sivusto päivittyy jatkuvasti ja hakuja kannattaa selailla, jospa joku Euroopassa etsii juuri Sinua!
 • Kumppania voit löytää myös meidän kv-verkoston kautta. Meillä on kumppaneita Unkarissa, Tanskassa, Hollannissa, Ranskassa, Italiassa ja Skotlannissa.
 

Jätä kumppanihakuilmoitus ja esittele meille ideasi

 • kuka olet?
 • mistä olet?
 • mitä haluat saada (mitä toivot yhteistyöstä oppivasi, saavasi, hyötyväsi)?
 • mitä voisit antaa (miten toivot olevasi opiksi muille, mitkä ovat sinun vahvuuksiasi)?
 • milloin haluat toimia?