Maksatuksen hakeminen

Rahoituskauden 2023 – 2027 maksatuksia ei voi vielä hakea. Ohjeita lisätään sivustolle, kun maksatuksen hakeminen tulee mahdolliseksi.

Ohjelmakauden 2014 – 2022 tuensaajille

Ohjelmakaudella 2014–2022 rahoitettuja hankkeita on vielä käynnissä. Niin sanotun vanhan kauden hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Täältä ohjeita maksatukseen: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/ohjeita-hankkeen-toteuttajalle/hankkeiden-maksun-hakeminen/

Muista hakea maksatuksia säännöllisesti! Hankeneuvoja auttaa näissä asioissa. Maksuhakemukset jätetään hankesuunnitelman tavoin Hyrrään. Maksua voi hakea useammassa erässä.

Kainuun ELY-keskus käsittelee maksatushakemuksesi sekä tekee maksupäätöksen. Myös maksatushakemukseen voi tulla täydennyspyyntöjä, joihin tulee vastata määräaikaan mennessä. Maksupäätöksen jälkeen saat haetun osuuden tuesta/tuen tilillesi aina hanketyypin mukaisesti. Tuen tilillesi maksaa Ruokavirasto, paitsi hanketukiin sisältyvä kuntarahaosuus tulee tilillesi Elävä Kainuu Leaderiltä.

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!