Viestintäohjeet

Kaikkien EU-rahoituksen saajien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta EU:n ohjelmista saadun tuen esille tuomiseksi ja EU:n näkyvyyden parantamiseksi. EU:n tunnus on tärkein yksittäinen visuaalinen tunnus, jolla osoitetaan rahoituksen alkuperä ja varmistetaan EU:n rahoituksen näkyvyys.

Hank­kees­ta on hyvä viestiä sen alkaessa ja päättyessä, mutta myös toteutuksen aikana. Viesti, mitä hankkeessa tavoitellaan ja mitä on saatu aikaiseksi. Viestintä ei ole ainoastaan velvoite. EU-tunnus kertoo myös laadukkaasta ja tärkeästä hankkeesta ja siitä, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

Ohjelmakauden 2014 – 2022 tuensaajille

Ohjelmakaudella 2014–2022 rahoitettuja hankkeita on vielä käynnissä. Niin sanotun vanhan kauden hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Vanhan kauden hanketoteuttajien tulee huomioida, että he noudattavat viestinnässään ja hankkeen toteutuksessaan vanhan kauden ohjeistuksia: