Hankkeen toteutus

Yleistä tietoa tuensaajalle

Muista lukea saamasi rahoituspäätös – se sisältää sinulle tärkeää tietoa.

Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen, voit aloittaa hankkeen toteutuksen hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Järjestämme mahdollisimman pian aloituspalaverin, jossa käymme läpi yhdessä rahoituspäätöksen ja ohjeistamme hankkeen toteuttamisessa.

On tärkeää noudattaa päätöksessä mainittuja ehtoja ja määräaikoja toteuttaessasi hanketta. Jos hankkeeseen tulee muutoksia, ole välittömästi yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön, niin ohjeistamme jatkotoimissa. Pienet muutokset käsitellään sähköpostitse. Jos muutos arvioidaan merkittäväksi, on siitä tehtävä muutoshakemus Hyrrä-järjestelmän kautta. Kun muutoshakemuksesi on tullut vireille, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta, kun olet saanut muutospäätöksen ELY-keskuksesta. Eli vasta muutospäätöksen saatuasi on varmaa, että muuttuneet kustannukset ovat tukikelpoisia.

Yle

Ohjelmakauden 2014 – 2022 tuensaajille

Ohjelmakaudella 2014–2022 rahoitettuja hankkeita on vielä käynnissä. Niin sanotun vanhan kauden hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Vanhan kauden hanketoteuttajien tulee huomioida, että he noudattavat viestinnässään ja hankkeen toteutuksessaan vanhan kauden ohjeistuksia: