Hankkeen lopettaminen

Rahoituskauden 2023 – 2027  ohjeita lisätään sivustolle myöhemmin. 

Ohjelmakauden 2014 – 2022 tuensaajille

Ohjelmakaudella 2014–2022 rahoitettuja hankkeita on vielä käynnissä. Niin sanotun vanhan kauden hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Vanhan kauden hanketoteuttajien tulee huomioida, että he noudattavat hankkeen toteutuksessaan vanhan kauden ohjeistuksia:

  • Ennen loppumaksatuksen lähettämistä
  • Kun seurantiedot (ja tarvittaessa loppuraportti) ovat hyväksytty Elävä Kainuu Leader ry:n toimesta, voit lähettää loppumaksuhakemuksen Hyrrän kautta käsitelyyn Kainuun Ely-keskukselle. Hyväksytty loppuraportti liitetään joko seurantatietoihin tai maksatushakemuksen liitteeksi.

  • Kun olet saanut maksupäätöksen, lähetämme kyselyn kaikille tuensaajille liittyen Leader-ohjelmamme ”Kaveria ei jätetä” tuloksien arviointiin.
  • Kahden vuoden kuluttua loppumaksupäätöksestä yritystuensaajille lähetetään muistutus ja pyyntö +2v seurantatietojen tallentamisesta Hyrrään.

  • Muistathan välittömästi olla yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön, mikäli tuetun investoinnin kohteen käyttö tai omistus- tai hallintaoikeus on muuttumassa
    • yritystuet 3 vuoden aikana viimeisen erän maksamisesta
    • hanketuet 5 vuoden aikana viimeisen erän maksasamisesta.
Ole yhteydessä henkilöstöömme, jos tarvitset lisäohjeistusta tai sinulla on jo uusi idea mielessä:

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!