Toimivalle yritykselle

Yleiset ehdot:

 • oltava kannattavaa liiketoimintaa
 • riittävä ammattitaito
 • hakija on yritys, jonka pääasiallinen toiminta on liiketoimintaa
 • tuen kohteena olevia toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin hakemus on vireillä
 • tuella on olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle
 • toimenpide sopii paikalliseen kehittämisstrategiaan
 • huomioi Elävä Kainuu Leaderin rahoituslinjaukset.
 
 

Paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle tuella saa olla korkeintaan vähäistä vaikutusta kilpailuun. Todentaminen:

 • riittävästi alueen ulkopuolista kysyntää
 • korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita
 • toimivat yritykset eivät kohtuudella pysty vastaamaan kysyntään.
 
 
 

Kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen ja/tai investointituen hakemisen valmistelu

 • hakijana mikroyritys, yrityksen koko max. 5 htv
 • voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kaudella 2023-2027
 • ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan (viitekustannus 900 € /pv)
  • kehittämistoimenpiteiden valmisteluun: liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelman laatimisen sparraamiseen
  • rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämiseen
  • energiaratkaisujen selvittämiseen
 • vakioitu kertakorvaus 2 000 €.
 
 

 

Yritystoiminnan kehittäminen

 • toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, ei heti käynnistystuen jälkeen
 • voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa  kaudella 2023-2027
  • ei samanaikaisesti, entinen toimenpide saatettava loppuun ennen uuden tuen saamista
 • ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan esim. kehittämisen sparraamiseen (viitekustannus 900 € /pv)
 • pienimuotoisesti myös aineisiin, tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin
 • vakioitu kertakorvaus 3 000 €.
 
 

e

 

Investointituki

 • 5 000 – 100 000 € kustannuksiin
 • mikroyrityksille, yrityksen koko max. 5 htv
 • investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä
 • aineellisiin investointeihin
  • rakennuksen hankinta (maapohjineen)
  • rakentaminen ja remontointi (laajennus, merkittävä tason nosto)
  • koneet ja kalusto (ei korvausinvestointeja)
 • aineettomiin investointeihin
  • patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. aineeton käyttöomaisuus.
 • tukiprosentti määräytyy yrityksen sijainnin mukaan: harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu 40 %, muut alueet 30 %
  • Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alue on pääasiassa harvaan asuttua maasetutua ja ydinmaaseutua, vain Sotkamossa Kajaanin lähellä pieni alue muuta aluetta.

Tuki energiainvestointeihin

 • harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun mikroyrityksille, yrityksen koko max 5  htv
 • yrityksen oman toimitilan tms. investointeihin, yrityksen omaan käyttöön tulevalle energialle
 • vain päätoimiseen yritystoimintaan
 • energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.
  • esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat, maalämpöinvestoinnit, säätöjärjestelmät
  • energiakatselmus ei ole välttämätön, mutta laskennalliset perusteet tuen myöntämiselle on esitettävä hakemuksessa
 • tuki 30 %, 5 000 – 100 000 euron kustannuksiin
  • Elävä Kainuu Leaderin linjaus: tukimaksimi 15 000 €/hanke 
 • tuki uusiutuvan energian tuotantoon 20 – 30 % toimenpiteestä riippuen (myytävä energia)
  • isommat investoinnit ELY:n kautta 20 – 50 % toimenpiteestä riippuen.

Kun suunnittelet hankettasi

Ole yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön jo idean alkuvaiheessa soittamalla tai laittamalla suunnitelmastasi taustatietoa sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi