Kalaleader tukee alueen kalataloutta

Alueelliset kalatalousryhmät toimivat kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi. Ne myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Elävä Kainuu Leader ry kuuluu Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderiin. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin tehtävä on kehittää alueensa kaupallista kalastusta, kalankasvatusta ja kalanjalostusta. Käytännössä Kalaleader tarjoaa rahoitusta paikallisiin kehittämishankkeisiin. Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa yritystukien haussa ja suunnittelussa. Tarvittaessa Kalaleader järjestää koulutuksia ja muita tilaisuuksia.