Yhdistys

Elävä Kainuu Leader ry on yhdistysten, yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen maaseudun kehittäjätaho, joka tuo esiin ja toteuttaa ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Yhdistys myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueen yrityksille ja yhteisöille.

Historia

Elävä Kainuu Leader ry perustettiin vuonna 1996 ja aloitti Leader-ryhmänä toimimisen vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys Leader ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä Lag Living Kainuu Leader.

Toiminta-alue

Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Alueen pinta-ala on suurempi kuin koko Uudenmaan maakunta, mutta asukkaita alueella on keskimäärin 2 asukasta neliökilometrillä. Toiminta-alueella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 262 km. Kainuulaisilla on pitkät perinteet rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä. Elävä Kainuu Leader ry:llä on toimisto Suomussalmella, kunnanvirastotalolla.

Päätöksenteko

Päätösvaltaa Elävä Kainuu Leader ry:ssä käyttää puheenjohtaja ja 9 -henkinen hallitus, jossa ovat tasaisesti edustettuina julkiset tahot, yhdistykset ja paikalliset asukkaat. Yhdistyksen hallitus esittää hankkeita rahoitettavaksi ELY-keskukselle vuosittaisen rahoituskiintiön puitteissa. Hallitus myös päättää toimintatavoista, palkkaa henkilöstön ja pitää yhteyttä taustaorganisaatioihinsa.

Hallitus kokoontuu noin 7 – 8 kertaa vuodessa ja kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Elävä Kainuu Leaderin aluetta. Vuosikokous pidetään keväisin huhti-toukokuussa vuorotellen eri paikkakunnilla. Vuosikokoukseen on pyydetty puheenjohtaja siltä paikkakunnalta, jossa kokous pidetään.

Yhdistyksen tarkoitus on

 • kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi
 • parantaa asukkaiden henkistä ja taloudellista hyvinvointia
 • säilyttää maaseutu elinvoimaisena
 • lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, kaupunki- ja kv-yhteistyö mukaan lukien.

   

Yhdistys

 • laatii ja toteuttaa maaseudun kehittämisohjelmia
 • edistää yrittäjyyttä ja verkostoitumista
 • toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä
 • edistää työllisyyttä
 • kouluttaa, neuvoo ja tiedottaa.

6