Rahoituslinjaukset

Elävä Kainuu Leader ry:n rahoituslinjaukset kaudella 2023 – 2027 

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2023, 20.4.2023) 

 

Rahoituksen myöntämisessä noudatetaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. Perustelluin syin tehdyistä linjauksista voidaan tapauskohtaisesti poiketa, poikkeamisesta päättää hallitus.  

 

YLEISHYÖDYLLISET HANKKEET 

 

 • Leader-rahoitusosuus max. 100 000 euroa/hanke  
 • Leader-rahoitusosuus (sovelletaan myös pienhankkeiden rahoituksessa): 
  • yleishyödylliset kehittämis-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet max. 75 % 
  • yleishyödylliset investointihankkeet max. 65 %  
  •  
 • julkisyhteisöjen ja valtion liikelaitosten tai vastaavien hakijoiden hankkeissa edellytetään yksityistä rahoitusosuutta vähintään 10 %  
 • selvityshankkeita ei lähtökohtaisesti tueta (pl. alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden selvitykset, joissa tukitaso 75 %), mutta perustellusta syystä tukitaso max. 50 %. Linjaus ei koske yritysryhmä- ja Älykäs kylä -hankkeiden valmistelurahaa. 
 • uskonnollisten ja poliittisten yhteisöjen hakemia hankkeita ei rahoiteta 
 • yli 50 000 € rahoitusta saaneiden tai pitkäkestoisten (toteutusaika yli 1,5v.) yleishyödyllisten hankkeiden tulee hakea maksatusta vähintään puolivuosittain 
 • tapahtumien rahoittamisen osalta:
  • oltava selkeästi alueelle uutta, jolle osoitettavissa jatkuvuutta tai olemassa olevan merkittävää uudistamista/kehittämistä
  • pääasiassa pienhankkeina, toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen liittyviä toimia ja tapahtumien kehittämisen yhteistyöhankkeita tarvittaessa myös isompina kehittämishankkeina 
 • investoinnit pienhankkeina, mikäli niille osoitettavissa laajempaa ja pitkäaikaista käyttöä. Useamman toimijan yhteiskäyttöön tulevat investoinnit tarvittaessa myös isompina investointihankkeina. 
 • esiintyjien palkkoja, palkkioita tms. ei tueta, ellei kyseessä osaamisen lisääminen (esim. kouluttaja tai vastaava ulkopuolinen asiantuntijaesiintyminen)
 • Masterplanien tukeminen paikallisten toimijoiden hakemana on lainsäädännön puitteissa tuettavissa, mutta kuntien hakemana ne ohjataan lähtökohtaisesti ELY:ltä haettaviksi
 • kaikki alle 8 000 €:n kustannuksiltaan olevat yleishyödylliset kehittämishankkeet ohjataan lähtökohtaisesti haettaviksi pienhankkeina.

 

YRITYSTUET

 

 • yritystukiin ei sisällytetä kuntarahaosuutta (tuki muodostuu EU- ja valtio-osuuksista) 
 • tukitasot ja tuen määrät lähtökohtaisesti lainsäädännön mahdollistamat maksimitasot 
 • yrittäjän tai yrityksen omistajan omaa palkkaa ei tueta 
 • majoitustoiminnan investointien tukemisen edellytyksenä päätoiminen yrittäjyys. Mikäli kyseessä osa-aikainen yrittäjyys, majoitustoimintaan liittyvien investointien tukeminen edellyttää liikevaihdon ja työllistymisen minimivaatimusten täyttymistä matkailuun liittyvästä muusta toiminnasta (esim. ohjelma- tai ravitsemuspalvelut).  
 • tukea ei myönnetä kiinteistöyhtiöille tai muille yrityksille, joiden liikevaihto muodostuu pääasiassa vuokraustoiminnasta
 • yritysten energiainvestointien tukitaso on lähtökohtaisesti lainsäädännön mahdollistama maksimi eli 30 %, mutta tukimaksimi rajataan 15 000 euroon / hanke
 • yritysryhmässä on oltava vähintään kolme yritystä, joilla on eri omistajat ja päätösvaltaa käyttävät henkilöt.

   

 EI TUETTAVIA TOIMIA

 • kyläkirjojen ja historiikkien laatiminen 
 • painatuskulut (pl. koulutus- ja tiedonvälityshankkeet) 
 • lahtivajojen kunnostus, varustelu tai rakentaminen  
 • autohankinnat 
 • moottoriurheilu (ml. reitistöt) ja siihen liittyvät hankinnat (esim. harrastustoimintakäyttöön tulevat moottorikelkat, mönkijät jne.) hanketuissa. Yritysinvestointien rahoittaminen edellyttää ympäristövastuullisuuden edistämistä. 
 • viranomaisten vaatimat tai säätämät, tai säädöksiin perustuvat korjaustoimenpiteet (esim. ampumaratojen ympäristövaatimusten edellyttämät ympäristötyöt) 
 • sähkö-, vesihuolto- ja laajakaistaliittymät yksittäisinä hankintoina (tuki mahdollinen osana laajempaa investointihanketta) 
 • tiet, kevyenliikenteenväylät ja näiden valaistus ym. vastaava yhdyskuntainfra.

Kun suunnittelet hankettasi

Ole yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön jo idean alkuvaiheessa soittamalla tai laittamalla suunnitelmastasi taustatietoa sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi