Kainuun Vuoden Kyläksi 2024 on valittu Vuokki, joka sijaitsee Suomussalmella. Valintaraati perusteli valintaansa useilla seikoilla, jotka korostavat Vuokin ainutlaatuista identiteettiä ja aktiivista kylätoimintaa. 

Valintaraati kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten Vuokki kunnioittaa ja hyödyntää alueen kulttuuriperintöä. Kyläyhdistys toteuttaa suunnitelmallista ja monipuolista toimintaa paikallisen yhteisön hyväksi. 

”Vuokki on hengeltään poikkeava kylä, josta löytyy karjalaista perinnettä ja ainutlaatuinen kyläkauppa”, kuuluivat valintaraadin kommentit. Kylän omaleimaisuus ja laaja-alainen kylätoiminta ovat tehneet siitä vetovoimaisen niin asukkaiden, loma-asukkaiden kuin matkailijoiden keskuudessa. 

“Vaikka kylä sijaitsee laajalla alueella, kyläyhdistys on onnistunut toiminnallaan kokoamaan yhteen alueen asukkaat ja mökkiläiset.”, oli valintaraadin yksi perusteluista. 

Kainuun Vuoden Kylä 2024 palkitaan Kainuun Liiton sekä OP Kainuun, OP Paltamon ja OP Ylä-Kainuun lahjoittamalla 2000 euron rahapalkinnolla. Palkitsemistilaisuus järjestetään Vuokissa kesällä. 

Kylä löytyy sosiaalisesta mediasta Vuokin kyläyhdistys -nimellä ja kotisivut www.kainuunkylat.fi/fi/vuokki/

Lisätiedot: Marjut Kyllönen marjut.kyllonen@kainuuleader.fi