Vuokki on Kainuun Vuoden Kylä 2024!

Kainuun Vuoden Kylä 2024 on Vuokki. Vuokin kylä sijaitsee Suomussalmella, kunnan itäosassa. Kylällä on aktiivinen kyläyhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa ympäri vuoden. Kyläyhdistys on kehittänyt suunnitelmallisesti kylän toimintaa paikallisen yhteisön hyväksi.

”Vuokki on hengeltään poikkeava kylä, josta löytyy karjalaista perinnettä ja ainutlaatuinen kyläkauppa”, kuuluivat valintaraadin kommentit. Kylän omaleimaisuus ja laaja-alainen kylätoiminta ovat tehneet siitä vetovoimaisen niin asukkaiden, loma-asukkaiden kuin matkailijoiden keskuudessa. 

“Vaikka kylä sijaitsee laajalla alueella, kyläyhdistys on onnistunut toiminnallaan kokoamaan yhteen alueen asukkaat ja mökkiläiset.”, oli valintaraadin yksi perusteluista. 

Kainuun Vuoden Kylä 2024 palkitaan Kainuun Liiton sekä OP Kainuun, OP Paltamon ja OP Ylä-Kainuun lahjoittamalla 2000 euron rahapalkinnolla. Palkitsemistilaisuus järjestetään Vuokissa kesällä. 

Yhteistyössä:

Kainuun Vuoden Kylä on Kainuun ehdokas seuraavan vuoden Suomen Vuoden Kylä kilpailussa!

Suomen Kylät ry nimeää vuosittain aktiivisen ja innovatiivisen kylän Suomen Vuoden Kyläksi. Valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 

Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. 

Vuoden kylä -kilpailussa noudatetaan voittajan osalta 10 vuoden karenssia. 

Kainuun Vuoden Kylä -kilpailussa etsitään aktiivista kylää, joka ansaitsee saada Vuoden Kylä -tittelin.

Tavoitteena on löytää hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyötä omalla alueellaan, sekä tuoda esille kylien vireyttä ja vapaaehtoistyön tärkeyttä.

Kainuun Vuoden Kylä on Kainuun ehdokas seuraavan vuoden valtakunnallisessa Suomen Kylät ry:n Vuoden Kylä -kilpailussa.

Voittajan valitsee valintaraati, joka koostuu mm. Kainuun Liiton edustajasta, Kainuun kylätyöryhmän jäsenistä ja alueen Leader ryhmien edustajista.

Kilpailu etenee seuraavasti:

1. Ilmiantokierros:

Ehdota kylää Kainuun Vuoden Kylä -kilpailuun kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

2. Yhteenveto:

Kyläkoordinaattori ottaa yhteyttä ehdotettuihin kyliin ja tekee tarkemmat kyselyt osallistumishalukkuudesta kilpailuun.

3. Julkistaminen:

Valintaraati, käy läpi kaikki ehdotukset ja tekee päätöksen voittajakylän valinnasta viikolla 11. Voittaja julkistetaan samalla viikolla.

4. Palkitsemistilaisuus:

Palkitsemistilaisuus järjestetään voittajakylässä erikseen sovittavana ajankohtana kesällä tai syksyllä.

Osallistumalla Vuoden Kylä -kilpailuun, saatte mahdollisuuden nostaa esiin kylänne ainutlaatuiset piirteet ja tehdä siitä esimerkki muille. 

Voittajakylä palkitaan 2000€ rahapalkinnolla!

Kainuun Liitto 1000€. OP Paltamo, OP Ylä-Kainuu ja OP Kainuu yht. 1000€

Lisätiedot: Kyläkoordinaattori Marjut 040 62 63 921 / marjut.kyllonen@kainuuleader.fi