Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Elävä Kainuu Leader ry allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka koskee paikallisen kehittämisstrategian Parasta elämää syrjäsydänseudulla toteuttamista rahoituskaudella 2023 – 2027.

Elävä Kainuu Leaderin toiminnanjohtaja Paula Seppänen sekä puheenjohtaja Arto Tolonen ovat tyytyväisiä saatuun rahoituskehykseen. – Käytettävissämme on viidelle vuodelle 3 942 900 euroa julkista rahoitusta, josta hankerahoituksen osuus on 3 039 000 euroa ja toimintarahan osuus on 903 900 euroa, Tolonen toteaa.

– Kehittämisstrategiamme on luonnehdittu eteenpäin katsovaksi ja innostavaksi. Se mahdollistaa monipuolisia toimia sekä yritystoiminnan että yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Tavoitteenamme on löytää alueelle uusia alkuja ja ideoita, joista ammentaa tulevaisuuden menestystarinoita rohkeilla kokeiluilla ja määrätietoisella kehittämisellä. Vahvistamalla ja uudistamalla olemassa olevaa hyvää tehdään vanhasta entistä parempaa. Kehitystä voidaan vauhdittaa myös soveltamalla muualla toimiviksi havaittuja hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Samalla opitaan uutta ja löydetään uusia yhteistyökumppaneita, Seppänen kertoo. Varsinaisten tukihakujen on määrä avautua kevään aikana lainsäädännön, järjestelmien ja ohjeistusten valmistuttua, hän jatkaa.

Allekirjoitustilaisuus järjestettiin Säätytalolla Helsingissä 10.2.2023. Tunnelmaltaan innostuneessa allekirjoitustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen puhui paikallisten toimijoiden merkityksestä maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä.

– Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa, Kurvinen lausui. – Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina”, Kurvinen kiitteli puheensa lopuksi.

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta. Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle 230 miljoonaa euroa. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,6-8,3 miljoonan euron välillä. Alueittain rahoitus vaihtelee 8 miljoonan ja 28 miljoonan euron välillä.

Kuvassa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Elävä Kainuu Leaderin puheenjohtaja Arto Tolonen ja toiminnanjohtaja Paula Seppänen sekä Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen. (Kuva Satu Mali)

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!