Tarvittaisiinko lähileikkipuistoon uusia telineitä tai porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea Elävä Kainuu Leader ry:ltä.

Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai tehdä pieniä remontteja.

Tuki soveltuu myös kesätapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Tukea korkeintaan 8000 euron kustannuksiin

Hyväksyttäviin kustannuksiin voi saada hankkeesta riippuen enintään 65-75 prosentin tuen. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Omarahoituksen voi suorittaa myös talkootyöllä.

”Tervetulleita ovat kaikki aidosti tarvelähtöiset, uutta toimintaa tuovat hankkeet. Huomiona se, että tukea ei myönnetä yhteisön tavanomaiseen toimintaan”, hankeneuvoja Eeva-Liisa Kemppainen ohjeistaa.

”On tärkeää, että tuettua toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen, jolloin se tuo alueelle vaikuttavuutta. Hyvä pienhanke on selkeä, hyvin suunniteltu ja napakka kokonaisuus! Ole meihin yhteydessä jo idean alkuvaiheessa.”

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea. Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin on saanut tiedon siitä, että hakemus on hyväksytty.

Tuki maksetaan jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty.

Lisätiedot netistä: https://www.kainuuleader.fi/hanketuet/pienhankkeet
Hakujaksot: https://www.kainuuleader.fi/toiminta/hakujaksot/
Hakuohjeet: https://www.kainuuleader.fi/hanketuet/hakuohjeita/
Lisätiedot sähköpostitse: toimisto@kainuuleader.fi
Lisätiedot puhelimitse: p. 040 774 2080, hankeneuvoja Eeva-Liisa Kemppainen