Elävä Kainuu Leader ry:n hallitus valitsi kokouksessaan 20.4.2023 yksimielisesti Marjut Kyllösen Suomussalmelta avoinna olleeseen kyläkoordinaattorin tehtävään. Kyllönen aloittaa määräaikaisessa tehtävässä toukokuun alussa. Tehtävä tuli haettavaksi Elävä Kainuu Leaderin aloitettua Kainuun kylätoiminnan valtionavun väliaikaisena hallinnoijana. Koordinointitoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulujärvi Leaderin ja Suomen Kylät ry:n kanssa.  

Kainuun kylätoiminnan uudelleenorganisointi ja valmistelu tulevaisuutta ajatellen käynnistyy välittömästi. Jo touko-kesäkuussa järjestetään kunta- tai aluekohtaisia suunnitteluiltoja eri puolilla maakuntaa. Tilaisuuksissa kootaan kylien tarpeita, toiveita ja näkemyksiä siitä, millaista Kainuun maakunnallinen kylätoiminta tulisi tulevaisuudessa ja miten se tulisi organisoida. Kyläkoordinaattorin tehtäviin kuuluu lisäksi myös mm. erilaisten tapahtumien aktivointia ja järjestämistä, kylätoimijoiden osaamisen edistämistä ja valtakunnallisten kyläteemojen koordinointia Kainuussa. Kaiken toiminnan ja tekemisen keskiössä ovat kylät ja kylätoimijat, minkä vuoksi mm. tulevaisuuden suunnitteluun toivotaan kylien aktiivista osallistumista.  

Kuvassa Marjut Kyllönen.

Lisätietoja:  

Paula Seppänen   
toiminnanjohtaja  
Elävä Kainuu Leader ry  
Puh. 040 156 2210  

Sähköposti: paula.seppanen@kainuuleader.fi