Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Elävä Kainuu Leaderille ja Oulujärvi Leaderille yhteensä 8 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2023 – 2027. Rahoitus käytetään maaseudun paikalliskehittämiseen myöntämällä yritys- ja hanketukia koko Kainuussa lukuun ottamatta Kajaanin keskusta-aluetta. Yhdessä hankkeisiin ja yritystukiin käytettävän yksityisen rahoituksen kanssa kyse on lähes 12 miljoonan euron kehittämispanoksesta.

Ministeriö valitsi Suomeen 52 Leader -ryhmää ja määritti niiden käyttöön tulevat rahoituskehykset kunkin ryhmän asukasmäärän ja strategian laadun perusteella. Asukasmäärissä painotettiin harvaan asutun ja ydinmaaseudun asukkaita. Kainuuseen käyttöön tulevat kehykset antavat hyvät mahdollisuudet toteuttaa strategioita käytännössä, toteavat toiminnanjohtajat Paula Seppänen ja Pirjo Oikarinen. Tavoitteena on kasvattaa maaseudun elinvoimaisuutta vahvistamalla elinkeinotoimintaa, luomalla ansio- ja työmahdollisuuksia sekä lisäämällä yhteisöllisyyttä. Yrityksissä, yhdistyksissä ja kunnissa kannattaa nyt kartoittaa ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä ja olla yhteydessä Leader – toimistoihin, innostavat Seppänen ja Oikarinen. Hanke- ja yritystukien haku avautuu todennäköisesti loppukeväällä.

Uusi rahoituskausi tuo Leader -ryhmien käyttöön myös täysin uusia tukivälineitä. Esimerkkeinä setelimuotoiset rahoitukset yrittäjyyden kokeiluun, omistajanvaihdoksen valmisteluun ja maatalouteen liittyviin pienimuotoisiin kokeiluihin. Myös osa-aikaisen yritystoiminnan tukeminen tulee mahdolliseksi. Investointitukia on edelleen mahdollista hakea sekä uuden yrityksen käynnistämisvaiheessa että toimivan yrityksen kehittämistarpeisiin. Yleishyödyllistä kehittämistä voidaan uudellakin kaudella tehdä sekä kehittämis- että investointihankkeiden avulla. Uutuutena muutamien tuhansien eurojen pienhankkeet, joiden käyttötapa voi vaihdella Leader-ryhmittäin.

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!