Paula Seppänen, Taru Kemppainen, Juho Kemppainen, Arto Tolonen ja Risto Korhonen

Taru ja Juho Kemppainen Jätkä-Juho Oy:stä sekä Risto Korhonen Kuhmon Ilmailukerhosta vastaanottivat Vuoden 2022 Yritystoimenpide- sekä Vuoden 2022 kehittämishankepalkinnot Elävä Kainuu Leader ry:n vuosikokouksessa 3.5.2023 Hiisipirtillä. Palkitsijoina toimivat toiminnanjohtaja Paula Seppänen ja puheenjohtaja Arto Tolonen. (Kuva Eeva-Liisa Kemppainen)


Elävä Kainuun Leader ry:n vuosikokous valitsi 3.5.2023 Arto Tolosen Ristijärveltä jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Yhdistyksen hallitus koostuu kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Hallituskaudella 2023-2024 maaseudun asukkaita edustavat Kari Korhonen Ristijärveltä (varajäsen Pasi Laajala, Sotkamo), Pirjo Väyrynen Sotkamosta (varajäsen Antti Kauppila, Ristijärvi) ja Outi Karjalainen Suomussalmelta (varajäsen Kirsti Tolonen, Ristijärvi). Yhteisöjä edustavat Philip Donner Kuhmosta (varajäsen Ella Mustakangas, Sotkamo), Helena Steinberg-Nivalainen Sotkamosta (varajäsen Matti Pesonen, Kuhmo) ja Pertti Väisänen Hyrynsalmelta (varajäsen Kirsi Sahrman-Hauhia, Suomussalmi). Julkishallintoa edustavat Satu Anttonen Suomussalmelta (varajäsen Keijo Mulari, Suomussalmi), Kati Kaartinen Hyrynsalmelta (varajäsen Piia Määttä, Sotkamo) ja Matti Pääkkönen Kuhmosta (varajäsen Hannu Korhonen, Sotkamo).


Vuoden 2022 yritystoimenpiteenä palkittiin Jätkä-Juho Oy:n kone- ja kalustoinvestoinnit klapisäkkien valmistamiseen. Jätkä Juho Oy on loistava esimerkki pienestä ideasta alkunsa saaneesta, mutta varsin nopeasti täysimittaiseksi bisnekseksi kasvaneesta yritystoiminnasta. Nuoret yrittäjät ovat kehittäneet yritystään asiakaslähtöisesti ja kysyntään herkästi reagoiden. Toiminta on ajan henkeen sopivaa ja toteutetut investoinnit tukevat yrityksen edelleen kehittämistä. Erityisen hienoa on yrityksen tapa toimia: kertoa näkyvästi tarinaansa eri viestintäkanavissa tuoden esiin vahvan sidoksen paikallisyhteisöön ja osallistua myös konkreettisesti yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja huolenpitoon heistä, jotka apua tarvitsevat.

Vuoden 2022 kehittämishankkeena palkittiin Kuhmon Ilmailukerhon aurinkovoimalahanke, joka on oiva jatkumo aikaisemmalle kerhotilojen kunnostushankkeelle. Investoinnit ovat mahdollistaneet aktiiviselle ja tulevaisuuteen katsovalle yhdistykselle ympärivuotisen toiminnan ja valtakunnallisesti merkittävien tapahtumien järjestämisen. Ne tukevat osaltaan myös Kuhmon lentokenttäalueen laajempaa kehittämistä. Aurinkovoimalahanke edistää energiaomavaraisuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kestävän kehityksen ympäristötavoitteiden mukaisesti.


Lisätietoja:
Eeva-Liisa Kemppainen
hankeneuvoja
Puh. 040 774 2080
eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi