Elävä Kainuu Leaderin hallitus käsitteli kaksi yritystukea 12.6.2024 kokouksessaan ja puolsi niille rahoitusta yhteensä 10 000 euroa. Lisäksi Elävä Kainuu Leader päätti hakea yhteistyössä Oulujärvi Leaderin ja Koillismaan Leaderin kanssa rahoitusta kansainväliselle luontoyhteistyöhankkeelle, jossa kumppanina Saksassa Schwarzwaldin alueella toimiva Young Explorers -nuorisojärjestö.

Seuraava hakujakso kaikkien hanketyyppien osalta päättyy 20.8.2024, ja käsittelykokous pidetään 11.9.2024.