Potkua pienhankinnoilla 2 on teemahanke, joka alahankkeiden kautta on mahdollistanut yhdistysten ja yhteisöjen tarpeelliset pienhankinnat. Alahankkeissa tuettavat hankinnat olivat koneita, laitteita, kalusteita, kalustoa ja välineitä. Hankkeessa tuettiin myös sellaisia pienrakenteita, joiden pystyttäminen tai rakentaminen ei edellyttänyt erillistä lupamenettelyä, kuten jätekatokset. Tuki kohdistettiin pieniin digi-, liikunta-, turvallisuus-, energia- ja ympäristöinvestointeihin sekä tilojen turvallisuutta ja esteettömyyttä parantaviin pieninvestointeihin. Pienhankinnat tulee olla vapaasti käytössä, ja hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa.

Ohjeita alahankkeen toteuttajille

 • toteutus on alahankkeen toteuttajan vastuulla!
 • alahanke on toteutettava hyväksytyn hakemuksen, kustannusarvion ja tuensiirtosopimuksen mukaisesti
 • hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun
 • alahankkeessa on tehtävä ne hankinnat, jotka hyväksytty ja joihin tuki myönnetty, mahdollisista muutoksista keskusteltava aina etukäteen Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa
 • kaikki toimenpiteet on toteutettava 30.9.2023 mennessä
 • kustannukset haetaan maksuun yhdessä erässä, maksatuksen hakujaksojen määräpäivät ovat 28.2.2023, 31.5.2023 ja 31.10.2023
 • pysyvyysehto: tuettujen investointien tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, vähintään 5 vuotta teemahankkeen loppumaksusta (arvio 4/2029 saakka)
 • viestintä: alahankkeiden toteuttajien odotetaan viestivän hankkeensa toteutuksesta omissa kanavissaan tukihakemuksessa ilmoitetulla tavalla, lisäksi toivottavaa on viestiä oman alueen paikallislehdessä
 • alahankkeen toteutusta koskee yleishyödyllistä hanketta koskevat lait, asetukset ja määräykset.

 

Maksuhakemusvaiheessa toimenpiteiden toteuttajat toimittavat seuraavat asiakirjat Elävä Kainuu Leader ry:lle:

 • maksuhakemus 3318_Potkua pienhankinnoilla 2 (palautetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna PDF:nä sekä Word -versiona ilman allekirjoituksia). Lomake alla.
 • yhteenvetolaskelma (palautetaan Excel-versiona)
 • jäljennökset toimenpiteen toteuttamiseen liittyvistä menotositteista, joista käy ilmi vastaanotettu tavara
 • hintavertailu ja saadut tarjoukset, mikäli ne eivät olleet hakemuksen liitteinä
 • kuvat hankinnoista (tiedoston nimeäminen: yhdistyksen nimi_hankinnan nimi)
 • tiliotteet / maksukuitit
 • pääkirjaote
 • mediajulkaisut
 • loppuraportti (linkki Forms-kyselyyn alla). Tulosta kopio vastauksestasi lähettämisen jälkeen yhdistykselle.

Maksuhakemusmateriaalit on toimitettava määräaikaan mennessä (31.10.2023) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi.

Toki mielellämme otamme vastaan valmiin maksuhakemuksen liitteineen jo ennen kunkin hakujakson viimeistä päivämäärää, näin saamme valmistelutyöhön lisäaikaa.

Lisätiedot

Eeva-Liisa Kemppainen
hankeneuvoja
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

Elävä Kainu Leader

Kysy meiltä!