Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteisesti tekemä suunnitelma kylän tulevaisuudesta. Kyläsuunnitelmaan kootaan kylän yhteinen näkemys siitä, millainen kylän halutaan olevan ja mitä toimenpiteitä sen toteuttamisen eteen tehdään.

Kyläsuunnitelmassa käy ilmi kylän vahvuudet, mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Yhdessä mietitään keinoja, miten kylän vahvuudet voidaan säilyttää, miten kehitetään kylää entistä paremmaksi paikaksi asua ja miten vastataan tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Yhdessä asetetaan tavoitteita ja mietitään keinoja sekä aikatauluja niiden saavuttamiseksi.
Kyläsuunnitelman voi jokainen kylä tehdä oman näköiseksi. Suunnitelma voi olla esimerkiksi lyhyt esite kylästä koottuna yhdelle A4 arkille. Kyläsuunnitelma voi myös olla, vaikka kuvakollaasi tai video.

Kyläsuunnitelma on hyvä aloittaa kysymällä kyläläisiltä ja vapaa-ajan asukkailta, mitä he ajattelevat kylästä ja sen tulevaisuudesta. Tämän voi tehdä monella tavalla: kyselyllä, haastatteluilla, avoimissa tai teemoitetuissa kyläkokouksissa tai työpajoissa.
Kyselylomakkeen voi tehdä sähköisenä ja/tai paperilomakkeella. Ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu kyselyn luomiseksi on esimerkiksi Google Forms. Muistattehan määritellä ja kertoa, mitä tietoja kerätään, mitä varten ja kuka niitä käsittelee.

Kyläsuunnitelman teossa on apuna kyläkoordinaattori.

Ota yhteyttä:
Marjut Kyllönen
Kyläkoordinaattori
p. 040 6263921
marjut.kyllonen@kainuuleader.fi