Päätösvaltaa Elävä Kainuu LEADER ry:ssä käyttää 9 -henkinen hallitus, jossa ovat tasaisesti edustettuina julkishallinnon, yhdistysten/yritysten ja paikallisten asukkaiden edustajat. Tämän ns. kolmikannan lisäksi hallitusten jäsenet valitaan maantieteellisesti kattavasti eri puolilta toiminta-aluetta.

Yhdistyksen hallitus käsittelee saapuneet tukihakemukset ja puoltaa/hylkää Leader-rahoituksen "Kaveria ei jätetä" -kehittämisstrategian, ennalta päätettyjen valintakriteerien sekä vuosittaisen rahoituskiintiön puitteissa. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös mm. päättää toimintatavoista, palkata tarvittava henkilöstö ja pitää yhteyttä yhteistyö- ja sidosryhmiin sekä omiin taustatahoihinsa.

Hallitus kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa. Kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Elävä Kainuu LEADER:in toiminta-aluetta.

Kokouksessa käsiteltäväksi aiottu hakemus on jätettävä sähköisesti Hyrrä-järjestelmään määrättyyn päivämäärään mennessä. Tärkeät päivämäärät löydät alta.

Hallituksen jäsenet 2018 - 2019

Syyskauden 2018 tukihakemusten käsittely- ja jättöajat

  • Elävä Kainuu Leader ry:n hallitus käsittelee tukihakemuksia seuraavasti syyskaudella 2018:
  • hallituksen kokous 5.9., hakemukset jätettävä 15.8. mennessä.
  • hallituksen kokous 10.10., hakemukset jätettävä 19.9. mennessä.
  • hallituksen kokous 28.11., hakemukset jättävä 7.11. mennessä
  • Huom! Yritystukihakemuksia sekä yhteistyö-toimenpiteen hakemuksia käsitellään kaikissa kokouksissa. Yleishyödyllisten hankehakemusten käsittelyn hallitus päättää 7.6. kokouksessaan.

Sivu päivitetty 27.6.2016