Rahoitettavien hankkeiden ja yritystukien valintakriteerit ohjelmakaudella 2014 - 2020

Elävä Kainuu LEADER ry:n omat hankevalintakriteerit varmistavat sen, että hankkeet toteuttavat paikallisen kehittämisen strategiaa. Valintakriteereiden perusteella hankkeet laitetaan päätöksentekohetkellä käsittelyjärjestykseen.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kriteeristöön kannattaa tutustua huolellisesti.

Sivu päivitetty 12.6.2019